Tuesday, 23/07/2024

PROTRANS distributors in:

Bulgaria

ANTISEL

A. Selidis Bros. S.A
35, Anaximandrou - 6, Karatassiou Street

GR 54250 Harilaou, Thessaloniki

Tel: +30 / 231 0322525
Fax: +30 / 231 0321912
Website: http://www.antisel.gr
E-Mail: antisel@antisel.gr